Impressum&Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (se zákonnými informacemi)

1. Rozsah platnosti
2. Smluvní partner
3. Nabídka a uzavření smlouvy
4. Právo na odstoupení od smlouvy
5. Ceny a poštovné
6. Dodání
7. Platba
8. Výhrada vlastnictví

Další informace
Text smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky

Následující Všeobecné obchodní podmínky obsahují zároveň také zákonné informace k Vašim právům dle předpisů pro smlouvy uzavírané na dálku a pro elektronický obchodní styk.

1. Rozsah platnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny dodávky od Yannna, majitelky Jana Pazderkova, Rathausstraße 10, Höhr-Grenzhausen, 562 03, IČO 30/127/40105 (dále jen: Yannna) spotřebitelům (§ 13 BGB).

2. Smluvní partner

Kupní smlouvu uzavírá: Yannna, majitelka Jana Pazderkova, Rathausstraße 10, Höhr-Grenzhausen, 562 03, IČO 30/127/40105 . Pro případné otázky, reklamace a stížnosti jsme Vám k dispozici na čísle +49 0176/ 87800993 nebo na mailu shop@yannna.com

3. Nabídka a uzavření smlouvy

3.1 Prezentace výrobků v internetovém obchodu není žádnou právně závaznou nabídkou, nýbrž výzvou k objednávce. Vyhrazujeme si právo na případné chyby.

3.2 Kliknutím na tlačítko “ Objednat“ potvrzujete závaznou objednávku uvedeného zboží. Kupní smlouva nabývá platnosti v okamžiku, kdy po obdržení Vaší objednávky tuto bezprostředně potvrzujeme mailem a přebíráme jako zakázku.

4.  Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za takovým účelem, který nesouvisí s její živnostenskou ani samostatnou výdělečnou činností.)

Poučení o odvolání

Právo na odvolání

Své smluvní prohlášení můžete odvolat do 14 dnů bez udání důvodu v textové podobě (např. dopis, e-mail) nebo – jestliže Vám bude věc přenechána před uplynutím lhůty – také zasláním věci zpět. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto poučení v textové formě, ne ovšem před doručením zboží příjemci (u opakujících se dodávek zboží stejného druhu ne před doručením první dílčí dodávky) a také ne před splněním našich informačních povinností podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 úvodního zákona k občanskému zákoníku a našich povinností podle § 312g odst. 1 věta 1 občanského zákoníku ve spojení s článkem 246 § 3 úvodního zákona k občanskému zákoníku. Pro zachování odvolací lhůty postačuje včasné odeslání odvolání nebo věci.  Odvolání se zasílá na adresu:

Jana Pazderkova

Rathausstraße 10

Höhr-Grenzhausen, 562 03

Tel.: +49 0176/ 87800993

E-mail: shop@yannna.com

 

Důsledky odvolání

V případě účinného odvolání se vrátí oboustranně přijatá plnění a vydají se popř. využité prospěchy (např. úroky). Jestliže nám nemůžete nebo částečně nemůžete vrátit, resp. vydat přijaté plnění a prospěchy (např. výhody plynoucí z užívání věci) nebo můžete tyto vrátit, resp. vydat pouze ve zhoršeném stavu, musíte nám do té míry poskytnout náhradu hodnoty. Za zhoršení věci vzniklé užíváním věci v souladu s určením nemusíte poskytnout náhradu hodnoty. Náhradu hodnoty za využité prospěchy musíte poskytnout pouze tehdy, jestliže jste používali zboží způsobem, který jde nad rámec kontroly vlastností a funkčnosti. Pod „kontrolou vlastností a funkčnosti“ rozumíme testování a vyzkoušení příslušného zboží, jako je to přibližně možné v kamenném obchodě.

Věci, které lze zasílat v balíku, se zašlou zpět na naše nebezpečí. Vy nesete obvyklé náklady na zaslání zpět, jestliže dodané zboží odpovídá objednanému a jestliže cena vráceného zboží nepřesáhne částku 40 eur nebo jestliže jste při vyšší ceně věci v okamžiku odvolání ještě neposkytli protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu. V opačném případě je pro Vás zaslání zpět zdarma. Věci, které nelze zaslat zpět, u Vás budou vyzvednuty. Závazky k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta pro Vás začíná plynout odesláním Vašeho prohlášení o odvolání nebo věci, pro nás jejich přijetím.

 

Financované transakce

Pokud tuto smlouvu financujete úvěrem a později se od ní odvoláte, nejste dále vázáni na úvěrovou smlouvu, pokud obě smlouvy tvoří finanční jednotku. Toto platí zejména tehdy, pokud jsme zároveň i Váš věřitel nebo pokud Váš poskytovatel půjčky využívá naší spoluúčasti na financování. Připadne-li nám půjčka během doby, kdy odvolání nabývá platnosti nebo při vrácení zboží, vstupuje Váš věřitel ve vztahu s Vámi ohledně právních následků odvolání nebo vrácení do našich práv a povinností ve finanční smlouvě. Posledně jmenované neplatí, pokud je předmětem dané smlouvy zisk finančních prostředků (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů). Chcete-li se v nejvyšší možné míře vyhnout smluvnímu závazku, uplatněte své právo na odvolání a vypovězte k tomu i úvěrovou smlouvu, pokud Vám přísluší i toto právo.

Konec poučení o odvolání

Vyloučení práva na odvolání

Právo na odvolání neexistuje u smluv na dodávku zboží

  • které je zhotoveno podle specifikace zákazníka nebo
  • je jednoznačně ušito na míru dle osobních potřeb nebo
  • z důvodu svých vlastností není vhodné pro zaslání zpět nebo
  • se může rychle zkazit nebo jehož datum propadnutí by se překročilo,
  • audio- a videozáznamů nebo softwaru, pokud jste dodané nosiče dat odpečetili nebo
  • novin, časopisů a obrázkových časopisů (leda že jste podali své smluvní prohlášení na dodávku novin, časopisů a obrázkových časopisů telefonicky).

Zohledněte prosím následující: Zboží nám pokud možno nezasílejte zpět nevyplaceně. Rádi Vám také na přání předem uhradíme poštovné, pokud toto nemáte nést sami. Zabraňte prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete zpět pokud možno v originálním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Pokud již nevlastníte originální obal, postarejte se prosím pro zabránění poškození v důsledku dopravy o vhodný obal.

Respektujte prosím skutečnost, že uvedené modality nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odvolání.

4a. Náklady s navrácením objednávky při uplatnění práva na odvolání

Uplatněte své zákonné právo na odvolání (viz Poučení o odvolání), vy nesete obvyklé náklady na zaslání zpět, jestliže dodané zboží odpovídá objednanému a jestliže cena vráceného zboží nepřesáhne částku 100 eur nebo jestliže jste při vyšší ceně věci v okamžiku odvolání ještě neposkytli protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu. V opačném případě je pro Vás zaslání zpět zdarma.

5.  Ceny a poštovné

5.1 Ceny uvedené na stránkách s produkty jsou včetně DPH.

5.2 K udaným cenám započítáváme na území Německa navíc následující balné a poštovné:

Balík do 2 kg
Balík do 5 kg
5,49 €
6,49 €

K objednávkám na území EU započítáváme následující balné a poštovné

Balíkdo 2 kg
Balík do 5 kg
13,99 €
15,99 €

Větší gramáž po dohodě.

O cenách poštovného Vás znovu jasně informujeme na stránkách s produkty, v systému nákupního košíku a na stránce s objednávkou.

6.  Dodání

6.1 Zboží je dodáváno do Německa a vybraných zemí.

7. Platba

7.1 Platbu je možno uskutečnit buď dopředu nebo službou paypal.

7.2 Při volbě platby dopředu Vám zašleme v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží dodáme po obdržení platby.

7.3 Právo na kompenzaci můžete uplatnit jen tehdy, pokud je Váš protinárok uznán jako  právoplatný soudní nebo nesporný nebo byl námi písemně akceptován.

7.4 Zadržovací právo můžete uplatnit jen tehdy, pokud Váš nárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

8. Výhrada vlastnictví

Až do doby uskutečněné platby zůstává zboží našim vlastnictvím.

Další informace

Text smlouvy je uložen v našem interním systému. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Data k objednávce a odkaz k Vašemu zákaznickému účtu obdržíte v mailu.

 

 

Oznámení o odpovědnosti

I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek nesete výhradní odpovědnost za obsah jejich poskytovatel.

 

Prohlášení o ochraně soukromí podle německého zákona o ochraně osobních údajů (TDDSG)

Zavazujeme se shromažďovat, zpracovávat a využívat data pouze v souladu se zákonnými požadavky. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na používání webové stránky námi nabízené . Toto se nevztahuje na webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž odkazujeme výhradně prostřednictvím odkazu. Při použití této stránky zůstáváte v anonymitě, pokud dobrovolně neuvedete osobní údaje. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné pro využívání služeb nabízených na webových stránkách. S poskytnuté údaje budeme uchovávat v přísné tajnosti. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme poskytovat osobní údaje, pokud nebudeme ze zákona povinni tak učinit.

Shromažďování, zpracování, používání a zveřejňování osobních údajů

– Osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud je zákazník poskytne prodejci k zpracování objednávky nebo při registraci do E-Mail-Newsletteru. Osobní údaje, které byly zadány při této příležitosti, budou použity k zpracování objednávky a zpracování dotazů zákazníka.

– E-mailová adresa zákazníka se používá výhradně pro vlastní účely, pokud zákazník výslovně souhlasil. Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas prodávajícímu.

– Osobní údaje zákazníka jsou předávány v rámci objednávky  podniku pověřenému dodávkou zboží, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Pro uskutečnění platby mohou být údaje o platbě předány společosti odpovědné za platbu.

– Po zpracování objednávky  a úplném zaplacení objednávky  zákazníkem, budou údaje uloženy pro potřeby daňové po dobu stanovennou zákonem, po uplynutí této doby budou data smazána, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s dalším zpracováním.

– Zákazník má právo na bezplatnou informaci o uložených datech a v případě potřeby i právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Na otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo používání svých osobních údajů může kdykoli kontaktovat prodejce.